Strategia naszego działania ?

27 cze 2020
  • Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży
  • Kształcenie dzieci i młodzieży w celu nabycia przez nich jak najlepszych umiejętności gry w koszykówkę i osiągnięcia poziomu mistrzowskiego
  • Promocja zdrowego stylu życia
  • Wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji
  • Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Wspieranie i promocja uzdolnień sportowych
  • Wpajanie idei tolerancji, wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, a w szczególności: alkoholizmowi i narkomanii poprzez wychowanie przez sport

Strategia, jaką przyjęliśmy przy realizacji tych celów, zakłada integrację lokalnej społeczności wokół idei rozwoju sportowego młodego pokolenia, przy bliskiej współpracy z rodziną, władzami samorządowymi oraz otoczeniem biznesowym regionu.
Bardzo liczymy, iż biznes regionu w ramach idei jego odpowiedzialności społecznej włączy się w akcję rozwoju sportowego naszego młodego pokolenia.